• Tots
  • 2019: Nosaltres i les altres
  • 2018: Nosaltres i el desig
  • 2017: Nosaltres i el temps
  • 2016: Nosaltres i la política
  • 2015: Nosaltres i les pors
  • 2014: Nosaltres i el dret a decidir
  • 2013: Nosaltres i el compromís
PRIMER PREMI
/ Carolin Steph
PRIMER PREMI
/ Liliana Viveros
SEGON PREMI
/ Aneta Castelloli