Els compromisos de DAE

Cuidem de qui cuida

Som persones que treballem per persones. Disposem de supervisió externa de casos i equips per garantir el benestar i una millor intervenció professional. D’un servei de prevenció de riscos laborals i d’un pla d’equitat de gènere per garantir la igualtat efectiva i la no discriminació. Millorem les condicions laborals respecte al conveni col·lectiu del sector. I gaudim d’una borsa d’hores de formació continuada amb cursos a mida.

Pla d'equitat

Pla d'equitat de Gènere

Veure

Empatia i confidencialitat

Treballem des de l’escolta i el respecte a les singularitats i subjectivitats de cada persona atesa. Vetllem per la privacitat de les seves dades.

Auditoria

Auditoria de protecció de dades

Veure