El compromís de DAE

Cuidem de qui cuida

Som persones que treballem per persones. Per vetllar per l’equip, DAE disposa de la supervisió tècnica externa de casos i equips per garantir el benestar i una millor intervenció professional. Les professionals gaudeixen d’una borsa d’hores de formació continuada amb cursos a mida.
DAE disposa d’un servei de prevenció de riscos laborals i d’un pla d’equitat de gènere per garantir la igualtat efectiva i la no discriminació. Millorem les condicions laborals respecte al conveni col·lectiu del sector.

Pla d'equitat

Pla d'equitat de Gènere

Veure