Les Xifres de Dones amb Empenta

Els números ens fan créixer

Treballem per a seguir ampliant els nostre objectius i poder arribar a més persones amb els nostres serveis.

Nº de professionals 2017

.731,36€

Volum econòmic 2017

.739

Persones ateses 2017