Els recursos

Tot allò que ens ajuda a seguir treballant

Les principals fonts de finançament de Dones amb Empenta són:

/
Quantia de subvencions
/
Quantia de contractes
/
Quantia de facturació

La declaració d’utilitat pública de DAE permet a les institucions privades la deducció de les aportacions realitzades en L’IMPOST DE SOCIETATS.
Les persones donants poden deduir una part de les aportacions realitzades a DAE en L’IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF).
Llei 49/2002.

/
Sense documents a mostrar