/
Formació, assessorament i consultoria per a professionals amb programes específics a demanda. Formació mitjançant convenis de col·laboració amb institucions i universitats.

Convenis de Formació

Mantenim convenis de col·laboració amb universitats i CFGS per tal d’acollir alumnes en concepte de pràctiques. Com a entitat especialitzada, contribuïm en la formació de futurs professionals en serveis d’atenció per a dones, famílies, joves, i serveis d’intervenció en violències masclistes. ...

Llegir més
  • /

Assessorament

Assessorem a altres professionals de la xarxa pública o privada i també a entitats, associacions i societat civil. ...

Llegir més
  • /

Consultoria per a professionals

Oferim serveis per a administracions públiques, empreses i entitats, de promoció de la perspectiva de gènere i d’igualtat, de prevenció de la violència masclista. - Auditories i diagnosis. - Disseny de plans d’actuació. - Disseny de plans de polítiques d’igualtat. - Avaluacions de plans realitzats. - Protocols d’abordatge de les violència masclistes. - Protocols de violències sexuals en espasis d’oci i punts liles. - Suport i assessorament tècnic per a incorporar la perspectiva de gènere en projectes, ...

Llegir més
  • /

Tallers i seminaris per a professonals

Per a professionals de diferents àmbits, generem espais de formació, coneixement i reflexió sobre la perspectiva de gènere, les violències masclistes, el treball en xarxa i protocols, i en models i experiències d’intervenció en diferents col·lectius. Desenvolupem formació a demanda, amb continguts específics per a cobrir les necessitats de cada àmbit o petició: professionals socials, de l’educació, de la sanitat, cossos de seguretat, operadors jurídics, personal de l’administració, etc. ...

Llegir més
  • /

Supervisió a equips professionals

Supervisem equips professionals a demanda. ...

Llegir més
  • /