/

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyament especialitzat per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Programa d’atenció a la petita infància

Suport per a famílies amb nadons i petita infància per a potenciar les fortaleses i competències marentals i parentals, i afavorir el benestar familiar.

Acompanyament a l’etapa vital, detecció precoç de dificultats i derivació a serveis especialitzats.

El programa es desenvolupa amb diverses propostes i accions. Tallers i espais psicoeducatius: “Compartim la criança” i “Retrobades”. Tallers creatius i d’experimentació diversos, xerrades-col·loqui i atenció individual.