/
Orientació i suport a les famílies. Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Així com acompanyament especialitzat per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Serveis d’atenció a la petita infància

Suport per a famílies amb nadons i petita infància per a potenciar les fortaleses i competències marentals i parentals, i afavorir el benestar familiar.

Acompanyament a l’etapa vital, detecció precoç de dificultats i derivació a serveis especialitzats.

Es compta amb diverses propostes d’atenció: tallers “Compartint la criança”, espais psicoeducatius “Continuem compartint”, atenció individual, xerrades-col·loqui, i tallers creatius i d’experimentació.