/
Atenció a persones que han estat o estan en situació de violència masclista, mitjançant programes específics i integrals de prevenció, atenció, recuperació i reparació.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

Els SIE’s són serveis públics especialitzats per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, que depenen administrativament de la Generalitat de Catalunya.

Com a entitat gestora i experta, DAE proposem una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut, així com l’adequació del model d’intervenció social, legal i terapèutic a les necessitats de cada persona.

- SIE Catalunya Central. Comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès i Osona.

- SIE Lleida. Comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

Ambdós serveis estan gestionats conjuntament amb l’entitat El Safareig.