/
Com a associació promovem la participació ciutadana en el devenir públic, l’enfortiment del teixit associatiu i la construcció d’una societat millor.

Espais de participació en xarxa

DAE forma part del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

DAE representa a la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNDC), que es constitueix com el model de referència comú per a les intervencions respecte de les diferents formes d'exercir la violència masclista i els àmbits en què aquesta es pot produir, d'acord amb el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Com a entitat, DAE participa d’activitats socials, lúdiques, culturals que es puguin celebrar al territori amb interès comú. Com a entitat feminista, DAE participa en xarxa d’activitats socials, lúdiques, culturals, de denúncia i reivindicació, juntament amb altres dones, grups i entitats feministes del territori.