/
Formació, assessorament i consultoria per a professionals amb programes específics a demanda. Formació mitjançant convenis de col·laboració amb institucions i universitats.

Consultoria per a professionals

Oferim serveis per a administracions públiques, empreses i entitats, de promoció de la perspectiva de gènere i d’igualtat, de prevenció de la violència masclista.

- Auditories i diagnosis.

- Disseny de plans d’actuació.

- Disseny de plans de polítiques d’igualtat.

- Avaluacions de plans realitzats.

- Protocols d’abordatge de les violència masclistes.

- Protocols de violències sexuals en espasis d’oci i punts liles.

- Suport i assessorament tècnic per a incorporar la perspectiva de gènere en projectes, programes i polítiques.

- Elaboració de materials de sensibilització, guies i materials de formació en matèries como la perspectiva de gènere, violència masclista i apoderament de les dones.