/
Orientació i suport a les famílies. Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Així com acompanyament especialitzat per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Equip d’Atenció a Joves i Famílies. EAJF

Ofereix assessorament i acompanyament a joves i famílies per a la gestió de situacions de crisi i conflicte personal o familiar amb atenció psicològica i educativa.

Proporcionem als joves i a les famílies eines i estratègies per afavorir relacions familiars saludables, potenciar l’autoestima, posar límits, donar autonomia, ús de noves tecnologies i etc . Es treballa en estreta col·laboració amb la xarxa de serveis del territori.

- EAJF Masquefa