/
Formació, assessorament i consultoria per a professionals amb programes específics a demanda. Formació mitjançant convenis de col·laboració amb institucions i universitats.

Tallers i seminaris per a professonals

Per a professionals de diferents àmbits, generem espais de formació, coneixement i reflexió sobre la perspectiva de gènere, les violències masclistes, el treball en xarxa i protocols, i en models i experiències d’intervenció en diferents col·lectius.

Desenvolupem formació a demanda, amb continguts específics per a cobrir les necessitats de cada àmbit o petició: professionals socials, de l’educació, de la sanitat, cossos de seguretat, operadors jurídics, personal de l’administració, etc.