/

Volem sensibilitzar la ciutadania per a generar canvis. La prevenció esdevé clau en la nostra intervenció, amb activitats i serveis per a promoure una societat diversa i no sexista, i evitar o reduir la incidència de les discriminacions i les violències.

Punts Liles

Serveis d’informació, sensibilització i acompanyament, si és necessari, contra abusos i agressions masclistes en espais d’oci.

·

El Punt Lila és una oficina d’informació i atenció de possibles víctimes in situ. Pensat per actuar en els lloc de festa i/o esbarjo, normalment a la nit, amb ambients de màxima vulnerabilitat, amb una clara funció pedagògica per a fomentar la prevenció especialment entre els joves.

·

Entre les seves funcions:

·

- Informar i sensibilitzar, en el punt d’atenció i entrada de casos. 

·

- Detectar, atendre i intervenir les demandes.

·

- Contenir, acompanyar i assessorar a la persona agredida.

·

- Activar en cas necessari els serveis d’emergències i cossos de seguretat.

·

- Coordinar i derivar als recursos de la xarxa d’atenció en funció dels protocols municipals i/o comarcals.