Entitat transparent

Som una entitat compromesa amb la necessitat de retre comptes a la ciutadania. Forma part del nostre ADN la transparència en la gestió econòmica, financera, legal i fiscal.
DAE és una entitat reconeguda d’utilitat pública i els nostres comptes anuals són supervisats per la Generalitat de Catalunya.
Fem nostra la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per mitjà d’aquesta web, fem públics els nostres valors, les nostres activitats i el seu impacte , els estatuts i número de registre, la composició dels òrgans de govern, l’organigrama, els comptes anuals i els contractes, convenis, ajuts i subvencions.

Comptes Anuals'17

Documentació presentada a 31 de Desembre de 2017

Veure

Comptes Anuals'16

Documentació presentada a 31 de Desembre de 2016

Veure

Comptes Anuals'15

Documentació presentada a 31 de Desembre de 2015

Veure

Comptes Anuals'14

Documentació presentada a 31 de Desembre de 2014

Veure

Comptes Anuals'13

Documentació presentada a 31 de Desembre de 2013

Veure

Estatuts'15

Resolució del director general de Dret i Entitats Jurídiques

Veure

Registre

Inscripció del Registre d'Associacions de la Generalitat

Veure

Utilitat Pública

Resolució Declaració Utilitat Pública

Veure

Organigrama DAE

Esquema de l'organització dels departaments de DAE

Veure