23-SETEMBRE-2019 DAE
/

L’assassinat d’una dona davant dels seus fills és un dels pitjors escenaris de la violència masclista. Els Matins de TV3 va abordar el tema el passat 20 de setembre, amb una entrevista de la Lídia Heredia a Nati Veraguas, jurista i co-directora de Dones Amb Empenta, i Montse Plaza, psicòloga social de l’associació Conexus, sobre els nens i nenes en situació de violència masclista.

Davant de la disjuntiva, ambdues especialistes en violència masclista es van mostrar unànimes: "un pare maltractador no és un bon pare". Montse Plaza va explicar que "en casos de violència masclista, si no hi ha un canvi d’actitud del pare, el menor no hauria de visitar al pare, perquè és incompatible fer de pare amb exercir violència en l’àmbit familiar".

Per la seva banda, Nati Veraguas va recordar que "la pàtria potestat no ha de ser un dret absolut" i que "l'interès superior dels infants en situació de violència masclista està per sobre" d’aquesta.

La co-directora de DAE va afirmar que "es podrien millorar les eines legislatives en casos de violència masclista, es parla de la suspensió de la pàtria potestat i del règim de visita, però la judicatura no ho dóna". La realitat, va denunciar, però és que "la legislatura no és capaç de plantejar-se que un pare condemnat per violència masclista pot ser un mal pare".

Segons dades de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona, 263 infants han quedat orfes de mare per crims masclistes des del 2013 a Espanya. Les mateixes dades assenyalen que 11 han presenciat la mort de la mare, i 30 han mort.

Entrevista completa aquí: Clip Els Matins TV3