Produïm coneixement amb estudis i anàlisis rigoroses sobre realitats concretes que facilitin la creació de models, serveis i projectes per a dones, a favor de la igualtat o per a la prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes.

/
10-DESEMBRE-2020 ESTUDI DE DAE, amb LA COL·LABORACIÓ DE Càtedra Unesco-UVic-UCC i GRECS-UB

Diagnosi de la prostitució a la Catalunya Central

Llegir més

Pàgines   1 / 1