L'impacte de Dones Amb Empenta

Els números ens fan créixer

Treballem per a assolir els nostres objectius i poder arribar a més persones.

Nº de professionals 2019

.945.39€

Volum econòmic 2019

.906

Persones ateses 2019

Nº de professionals 2018

.254.49€

Volum econòmic 2018

.964

Persones ateses 2018

Nº de professionals 2017

.685.83€

Volum econòmic 2017

.739

Persones ateses 2017