Directora DAE - Psicòloga

Mar Granados Aguilera

Direcció Entitat
Àrea d'Atenció a les Dones
Programa de Salut per a les Dones
Àrea d'Atenció a les Famílies
Servei d'Orientació i Assessorament a les Famílies - SOAF Anoia
Serveis d'atenció a la petita infància

Directora DAE - Directora SIE CC

Nati Veraguas Aguilera

Direcció Entitat
Direcció SIE CC
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central
Àrea de Formació, Assessorament i Consultoria

Coordinadora tècnica

Margarida Fité Girvés

Coordinadora Àrees, Programes i Serveis

Psicòloga

Mª Inés Vidal

Àrea d'Atenció a les Famílies
Equip d'Atenció a les Famílies - EAF Vilanova del Camí

Administrativa

Maria José Galera Samper

Àrea de Gestió i Administració

Comunicació

Conxita Garrido Martínez

Àrea de Comunicació

Coordinadora SIAD's - Educadora

Yezirah Vázquez Morales

Àrea d'Atenció a les Dones
Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD Mancomunitat de la Conca d'Òdena i SIAD Consell Comarcal de l'Anoia
Equip d'Atenció a la Dona - EAD Piera i EAD Masquefa
Àrea de Prevenció i Sensibilització
Àrea de Formació, Assessorament i Consultoria

Coordinadora Programa Salut - Psicóloga

Myrna Dolores Gonzalez Martínez

Àrea d'Atenció a les Dones
Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD Mancomunitat de la Conca d'Òdena i SIAD Consell Comarcal de l'Anoia
Equip d'Atenció a la Dona - EAD Piera i EAD Masquefa
Programa de Salut per a les Dones

Educadora social

Sònia Fernández

Àrea d'Atenció a les Famílies
Equip d'Atenció a Joves i Família - EAJF Masquefa
Programa Connecta't
Àrea de Prevenció i Sensibilització
Catàleg tallers
Connecta't amb Amor

Psicòloga

Vanessa Postigo Poveda

Àrea d'Atenció a les Famílies
Equip d'Atenció Familiar - EAF Piera
Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Educadora social

Elisabet Serret Aixalà

Àrea d'Atenció a les Famílies
Servei d'Orientació i Assessorament a les Famílies - SOAF Anoia

Educadora social

Gemma Orriols

Àrea d'Atenció a les Dones
Programa d'Orientació i Inserció Laboral - Programa Ona

Educadora social

Adela Morera Rodríguez

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Educadora social

Núria Grau Colom

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Treballadora social

Jamaica Moreno Mudarra

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Psicòloga

Jocelin Guerrero Garcia

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Atenció Psicològica per a Infants - SIAD Osona

Jurista

Assumpció Perlas Gallart

Àrea d'Atenció a les Dones
Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD Mancomunitat de la Conca d'Òdena i SIAD Consell Comarcal de l'Anoia
Equip d'Atenció a la Dona - EAD Piera i EAD Masquefa

Psicòloga

Valéria Ferreira

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Psicòloga

Júlia Ferrer Gibert

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Jurista

Laura Curell Mompó

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Coordinadora tècnica

Iria Vives Riba

Àrea de Prevenció i Sensibilització
Punts Liles
Catàleg de Tallers

Psicòloga

Cristina Artiga Sarrión

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Catalunya Central

Secretària DAE

Loli Martínez Fernández

Secretaria Junta DAE

Col·labora i/o

Treballa amb nosaltres


Veure ofertes de treball