Directora DAE - Psicòloga

Mar Granados Aguilera

Àrea d'Atenció a les Dones
Programa de Salut per a les Dones
Àrea d'Atenció a les Famílies
Servei d'Orientació i Assessorament a les Famílies - SOAF Anoia
Serveis d'atenció a la petita infància

Directora DAE

Nati Veraguas Aguilera

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada
Àrea de Formació, Assessorament i Consultoria
Àrea de Gestió i Administració
Àrea de Comunicació
Presidenta Junta Directiva

Secretària DAE

Loli Martínez Fernández

Secretària Junta Directiva

Tresorera DAE

Míriam Salazar Pérez

Tresorera Junta Directiva

Coordinadora tècnica

Margarida Fité Girvés

Coordinadora Àrees, Programes i Serveis

Coordinadora tècnica

Iria Vives Riba

Àrea de Prevenció i Sensibilització
Punts Liles
Catàleg de Tallers

Directora SIE Manresa - Catalunya Central

Marta López Algás

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Comunicació

Conxita Garrido Martínez

Àrea de Comunicació
Comunicació Dones Amb Empenta
Àrea de Gestió i Administració
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Administrativa

Maria José Galera Samper

Àrea de Gestió i Administració
Dones Amb Empenta

Coordinadora SIAD's - Educadora

Yezirah Vázquez Morales

Àrea d'Atenció a les Dones
Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD Mancomunitat de la Conca d'Òdena i SIAD Consell Comarcal de l'Anoia
Equip d'Atenció a la Dona - EAD Piera i EAD Masquefa

Psicòloga

Mª Inés Vidal

Àrea d'Atenció a les Famílies
Equip d'Atenció a les Famílies - EAF Vilanova del Camí

Coordinadora Programa Salut - Psicóloga

Myrna Dolores Gonzalez Martínez

Àrea d'Atenció a les Dones
Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD Mancomunitat de la Conca d'Òdena i SIAD Consell Comarcal de l'Anoia
Equip d'Atenció a la Dona - EAD Piera i EAD Masquefa
Programa de Salut per a les Dones

Educadora social

Elisabet Serret Aixalà

Àrea d'Atenció a les Famílies
Servei d'Orientació i Assessorament a les Famílies - SOAF Anoia

Educadora social

Gemma Orriols

Àrea d'Atenció a les Dones
Programa d'Orientació i Inserció Laboral - Programa Ona

Psicòloga

Jocelin Guerrero Garcia

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Atenció Psicològica per a Infants - SIAD Osona

Jurista

Assumpció Perlas Gallart

Àrea d'Atenció a les Dones
Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD Mancomunitat de la Conca d'Òdena i SIAD Consell Comarcal de l'Anoia
Equip d'Atenció a la Dona - EAD Piera i EAD Masquefa

Psicòloga

Vanessa Postigo Poveda

Àrea d'Atenció a les Famílies
Equip d'Atenció Familiar - EAF Piera
Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Educadora social

Adela Morera Rodríguez

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Educadora social

Núria Grau Colom

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Treballadora social

Jamaica Moreno Mudarra

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Psicòloga

Valéria Ferreira

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Psicòloga

Júlia Ferrer Gibert

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Psicòloga

Cristina Artiga Sarrión

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Jurista

Laura Curell Mompó

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Igualada

Administrativa

Laia Farré Llort

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Educadora Social

Antonia Férez Pérez

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Educadora social

Meritxell Trullàs Vilaseca

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Treballadora social

Eva Giner Díaz

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Psicòloga

Anna Vilaseca

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Psicòloga

Maria Victoria Volpe

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Psicòloga

Montse Grau Sánchez

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei d'Internvenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Jurista

Nekane Ruíz Cortés

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Mediadora cultural

Najat Ghani Kembouche

Àrea d'Atenció Especialitzada en Violències Masclistes
Servei Intervenció Especialitzada - SIE Manresa / Catalunya Central

Col·labora i/o

Treballa amb nosaltres


Veure ofertes de treball