Dones amb Empenta

DAE

Dones Amb Empenta és una entitat oberta a les inquietuds i necessitats de les persones. Treballem per a generar canvis en la nostra realitat i construir una societat equitativa i lliure de violències masclistes.
Tenim reconeguda la Declaració d’Utilitat Pública i garantim la màxima qualitat de les nostres activitats i serveis. Treballem amb rigor, de forma eficaç i eficient, per donar a la ciutadania una resposta integral, especialitzada, àgil, propera i coordinada. Treballem en xarxa i participem en els espais de construcció i reivindicació del teixit associatiu. Formem part del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

/
/ Desigualtats i Violències

Treballem a partir de l’experiència que la societat patriarcal ens impedeix desenvolupar-nos amb drets i llibertats plenes. Cal aconseguir una societat més justa i sostenible, posant en el centre la vida i en valor la diversitat, la cura, el plaer, la cooperació.

Avancem per a l’eradicació de les violències masclistes mitjançant programes i serveis de formació, sensibilització, prevenció, detecció, atenció i recuperació del dany sofert. El nostre abordatge és transversal, integral i multidisciplinar. Tenim present la dimensió social i estructural però també la subjectiva, les necessitats i els objectius de cada persona.

/ PERSPECTIVA DE GÈNERE

La nostra és una mirada àmplia i feminista.

Tots el nostres projectes i serveis són sensibles a les diferents formes en que les persones experimenten les situacions: mandats i creences, necessitats, oportunitats i limitacions, en funció de la seva socialització de gènere.

/ APODERAMENT

Creiem en un acompanyament professional que parteix de les potencialitats. La identificació i l’enfortiment de les competències personals esdevenen clau en els processos d’apoderament de les persones. 

Són imprescindibles la privacitat i el respecte a les individualitats, ritmes i decisions de cada persona.

Donem visibilitat i valor al treball de sosteniment de la vida, el treball de cures, que entenem com a responsabilitat col·lectiva.

/ INTERSECCIONALITAT

Tenim en compte la diversitat de les persones, la complexitat de les situacions i les diferents variables que la conformen. El gènere, la diversitat sexual, l’edat, l’origen, el nivell socioeconòmic, l’estat de salut específic, entre d’altres, que fan necessària una atenció individualitzada. Incorporem el repte de la mirada a la diversitat identificant i desconstruint el nostres propis prejudicis, per tal d’evitar reproduir-los en la nostra tasca.

La sensibilitat a la diversitat, connecta amb la voluntat de generar espais de seguretat on les persones es puguin expressar, proveint l'oportunitat de reconèixer-se a elles mateixes i escapant de ser objectivitzades, com a primer pas cap a l'apoderament.

/ INNOVACIÓ

No ens val treballar bé, sinó que volem fer-ho sempre millor.

Garantim la formació i actualització professional continua de les nostres professionals. La metodologia de treball potencia la creativitat dels equips i incorpora la innovació per a una millor resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania.

Tenim capacitat per a crear nous serveis i per a adaptar-nos a col·lectius i territoris.

/ COMUNITAT

Vam començar al 1996 com a espai de trobada de dones. Al llarg dels anys hem ampliat els serveis professionals i diversificat els col·lectius als que ens adrecem. Però continuem fidels al nostre origen i promovem la participació i la dinamització del teixit social i associatiu. Només amb la implicació de tots i totes podrem assolir una societat millor.

El treball en xarxa és per a nosaltres un pilar bàsic en la intervenció professional i impulsem aquesta metodologia en tots els nostres serveis.