/

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. SOAF

La quotidianitat i l’educació dels fills i filles, sovint generen molts interrogants i preguntes. El SOAF és un espai per a parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. Orienta i ajuda a trobar respostes.És un servei d’acompanyament integral, per a millorar el benestar personal, familiar i social, des d'una perspectiva preventiva, de reforçament de les capacitats i fortaleses, per afavorir relacions saludables i enfortir les habilitats parentals.Orientem sobre qüestions ...

Llegir més
  • /

Equips d'Atenció Familiar. EAF

Servei d’atenció a famílies, que ofereix assessorament i acompanyament en la prevenció i la gestió de situacions de crisi i conflicte personal i familiar amb atenció psicològica i educativa. Proporcionem a les famílies eines i estratègies, i duem a terme una tasca de prevenció i detecció de la violència familiar. Es treballa en estreta col·laboració amb la xarxa de serveis del territori. - EAF Vilanova del Camí - EAF Piera ...

Llegir més
  • /

Programes d’atenció a la petita infància

Fem suport a les famílies amb nadons i petita infància per a potenciar les fortaleses i competències marentals i parentals, i afavorir el benestar familiar.Acompanyem en l’etapa vital, detecció precoç de dificultats i derivació a serveis especialitzats.Desenvolupem diverses propostes i accions. Tallers i espais psicoeducatius: - Compartim la criança - Retrobades A més de tallers creatius i d’experimentació diversos, xerrades-col·loqui i atenció individual. ...

Llegir més
  • /