/

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Serveis d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit. . Atenem totes les violències masclistes: de parella, familiar, laboral i en l’àmbit social i comunitari. I de tot tipus, ja sigui violència física, sexual, psicològica o econòmica. . Proporcionem una atenció integral, continuada, gratuïta i de qualitat, en ...

Llegir més
  • /

Serveis d'Atenció Psicològica per a Infants. SAPI

Servei específic d’atenció psicològica per a treballar l’afectació sobre els nens i nenes exposats a la violència masclista, i al clima de carències, inseguretat i estrès permanent que genera.  - SAPI SIAD Vic-Osona ...

Llegir més
  • /