/

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Serveis d’Intervenció Especialitzada. SIE

Són serveis públics especialitzats per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, que depenen administrativament de la Generalitat de Catalunya. · Com a entitat gestora i experta, DAE proposem una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut, així com l’adequació del model d’intervenció social, legal i terapèutic a les necessitats de cada persona. - SIE Catalunya Central Comarques de l’Anoia, Bages, ...

Llegir més
  • /

Serveis d'Atenció Psicològica per a Infants. SAPI

Servei específic d’atenció psicològica per a treballar l’afectació sobre els nens i nenes exposats a la violència masclista, i al clima de carències, inseguretat i estrès permanent que genera.  - SAPI SIAD Vic-Osona ...

Llegir més
  • /