/

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Equips d'Atenció Familiar. EAF

Servei d’atenció a famílies, que ofereix assessorament i acompanyament en la prevenció i la gestió de situacions de crisi i conflicte personal i familiar amb atenció psicològica i educativa. 

Proporcionem a les famílies eines i estratègies, i duem a terme una tasca de prevenció i detecció de la violència familiar. Es treballa en estreta col·laboració amb la xarxa de serveis del territori.

- EAF Vilanova del Camí
- EAF Piera