/

Treballem amb perspectiva de gènere, de forma integral, multidisciplinar i coordinada, des de l'escolta i el respecte a les singularitats de cada persona que atenem.

Programa de Salut per a les Dones

Espai d’orientació, acompanyament i suport psicològic, amb metodologia individual, en parella o grupal.

Dirigit a dones que transiten per determinades etapes vitals, vinculades a la salut sexual i reproductiva, com poden ser l’embaràs, el part, el puerperi, o el climateri, menopausa, i que poden presentar circumstàncies, dificultats o malestars que generen patiment i afecten la salut física i emocional, així com el seu ple desenvolupament.

També és un programa per a dones que estan compartint vivències semblants davant l’impacte emocional provocat per canvis o situacions adverses que s’allarguen en el temps, com ara dones que desenvolupen tasques de cura de persones dependents i/o malaltes.