/

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Programes d’atenció a la petita infància

Fem suport a les famílies amb nadons i petita infància per a potenciar les fortaleses i competències marentals i parentals, i afavorir el benestar familiar.

Acompanyem en l’etapa vital, detecció precoç de dificultats i derivació a serveis especialitzats.

Desenvolupem diverses propostes i accions. Tallers i espais psicoeducatius:

- Compartim la criança
- Retrobades

A més de tallers creatius i d’experimentació diversos, xerrades-col·loqui i atenció individual.