/

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyem per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. SOAF

La quotidianitat i l’educació dels fills i filles, sovint generen molts interrogants i preguntes. El SOAF és un espai per a parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. Orienta i ajuda a trobar respostes.

És un servei d’acompanyament integral, per a millorar el benestar personal, familiar i social, des d'una perspectiva preventiva, de reforçament de les capacitats i fortaleses, per afavorir relacions saludables i enfortir les habilitats parentals.

Orientem sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles, donem suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica, promovem la participació activa en la comunitat, i acompanyem i connectem amb la xarxa de serveis i recursos del territori per atendre les necessitats de cada família.

- SOAF Anoia