/

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Serveis d’Intervenció Especialitzada. SIE

Són serveis públics especialitzats per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

·

A DAE proposem una atenció integral i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut, així com l’adequació del model d’intervenció social, legal i terapèutic a les necessitats de cada persona.

- SIE Igualada Catalunya Central

Comarques de l'Anoia, Penedès i Segarra.

- SIE Manresa Catalunya Central

Comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Osona.

- SIE Sant Boi

Comarca del Baix Llobregat.

- SIE Lleida

Comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

·

El SIE Lleida està gestionat conjuntament amb l’entitat El Safareig.