/

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Serveis d’Intervenció Especialitzada. SIE

Són serveis públics especialitzats per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, que depenen administrativament de la Generalitat de Catalunya.

·

Com a entitat gestora i experta, DAE proposem una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut, així com l’adequació del model d’intervenció social, legal i terapèutic a les necessitats de cada persona.

- SIE Catalunya Central

Comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès i Osona.

- SIE Lleida

Comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

·

Els dos SIE's estan gestionats conjuntament amb l’entitat El Safareig.