/

Lluitem contra les violències masclistes fruit de la discriminació i les situacions de desigualtat. Fem prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Serveis d’Intervenció Especialitzada. SIE

Un SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència masclista, per facilitar la reparació del dany patit.

.

Atenem totes les violències masclistes: de parella, familiar, laboral i en l’àmbit social i comunitari. I de tot tipus, ja sigui violència física, sexual, psicològica o econòmica.

.

Proporcionem una atenció integral, continuada, gratuïta i de qualitat, en un entorn de calidesa, segur i contemplant la diversitat de situacions i la singularitat de cada persona, i des de diferents àmbits.

.

Cada SIE està format per un equip interdisciplinar amb professionals de la psicologia, el dret, el treball social, l’educació social i la mediació cultural.

.

El SIE és per a dones, infants i adolescents que han estat o estan en situació de violència masclista, i altres persones del seu entorn que en siguin testimonis o víctimes.·

- SIE Igualada Catalunya Central

Comarques de l'Anoia, Penedès i Segarra.

- SIE Manresa Catalunya Central

Comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Osona.

- SIE Sant Boi

Comarca del Baix Llobregat.

- SIE Lleida

Comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

·

El SIE Lleida està gestionat conjuntament amb l’entitat El Safareig.