/

Transmetem sabers i experiència amb la creació d’espais formatius per a professionals. Generem coneixement, discurs i pràctiques específiques i pròpies.

Consultoria

Oferim serveis per a administracions públiques, empreses i entitats, que necessiten ajuda professional externa per a la promoció de la perspectiva de gènere i d’igualtat, i la prevenció de la violència masclista.

- Auditories i diagnosis

- Disseny de plans d’actuació

-
 Disseny de plans d’igualtat

- Avaluacions de plans realitzats

- Protocols d’abordatge de les violències masclistes

- Protocols de violències sexuals en espais d’oci

i punts liles

- Suport i assessorament tècnic per a incorporar

la perspectiva de gènere en projectes, programes

i polítiques

- Elaboració de materials de sensibilització, guies

i materials de formació en matèries com

la perspectiva de gènere, les violències masclistes

i l'apoderament de les dones