/

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, així com models positius de marentalitat i parentalitat. Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyament especialitzat per a la resolució de situacions de crisi i conflicte familiar.

Equips d’Atenció a Joves i les seves Famílies. EAJF

Oferim assessorament i acompanyament a joves i les seves famílies per a la gestió de situacions de crisi i conflicte personal o familiar amb atenció psicològica i educativa.

Proporcionem als joves i les seves famílies eines i estratègies per afavorir relacions familiars saludables, potenciar l’autoestima, posar límits, donar autonomia, abordar l'ús de les noves tecnologies i etc. Treballem en estreta col·laboració amb la xarxa de serveis del territori.