/

Creiem en el treball en xarxa. Promovem la participació ciutadana en el devenir públic i l’enfortiment del teixit associatiu.

Dinamització comunitària

Dones Amb Empenta neix per a generar espais de dinamització i participació comunitària.


Concurs de fotografia

Concurs de fotografia Com ens veiem les dones? El convoquem cada any des del 2002 amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones. És una iniciativa de les sòcies i voluntàries de l’entitat que utilitza la fotografia com a mitjà de reflexió entre dones i amb una mirada feminista sobre el tema que es proposi, cada any un de nou. És una activitat participativa, oberta a dones, que s’organitza a través de les xarxes socials, amb molt ressò al territori.


Altres activitats lúdiques i culturals

Organitzem tallers i activitats com a espai de trobada i de cura i sororitat  per a dones.

/

Concurs de fotografia 2020

BASES DEL CONCURS
 
Dones amb Empenta (DAE) organitzem aquest concurs que va adreçat a dones, sense distinció d’edat ni de procedència, amb l’objectiu d’animar la participació de totes en una activitat ludicocultural que permeti reflexionar i expressar-nos sobre el tema proposat a través d’un llenguatge artístic i a l’hora accessible.
 
1. TEMA. “NOSALTRES I EL PLANETA”

Vivim l’època del canvi climàtic i una emergència ecològica i ambiental. L’ecofeminisme, una de les noves vessants del feminisme, reivindica un model d’organització social diferent, feminista i ecologista, que posi la vida de totes i tots al centre, com a alternativa al model capitalista i heteropatriarcal en crisi contra la vida mateixa. Què en penses? Som realment conscients del problema i de les causes? Què podem fer? Què fem?

2. OBRES. 3 obres com a màxim per participant.

3. TÈCNICA. Lliure.

4. PRESENTACIÓ. On-line. Més info: Instagram @donesambempenta i Twitter @DonesAmbEmpenta, hashtag #ConcursDAE2020, o Facebook  www.facebook.com/donesambempenta.
Ens heu de fer arribar les fotografies per mail a [email protected], amb el vostre nom complet, el municipi on viviu, títol i breu explicació de l’obra, i telèfon de contacte. Nosaltres les publicarem al nostre compte d’Instagram, tot i que si ho preferiu, també podeu fer-ho directament, a través del vostre compte d’Instagram.
En el cas que publiqueu les fotografies directament, és imprescindible etiquetar @donesambempenta, amb el hashtag #ConcursDAE2020, i posar el títol i breu explicació de l’obra, així com fer-nos arribar les fotografies per mail, amb el vostre nom complet, municipi on viviu i telèfon de contacte.

5. CONSIDERACIONS. Les fotografies participants han de ser inèdites i estar relacionades amb el tema que es proposa. L’organització es reserva el dret de retirar les obres que no respectin aquestes bases ni els valors de l’entitat.

6. TERMINI. Fins diumenge 22 de març del 2020 a les 12:00h pm, inclòs.

7. PREMIS. S’estableixen 3 categories:
- Primer Premi: 100 €
- Segon Premi: 75 €
- Premi del Públic: 50 €
Els primers premis seran decidits pel jurat format per a aquesta edició. El premi del Públic serà per la fotografia més votada al Facebook i Instagram fins el divendres 27 de març a les 12:00h am.

8. JURAT. La seva decisió serà inapel·lable i pot declarar-se deserta qualsevol categoria. Així mateix, l’organització es reserva el dret d’utilitzar les obres guanyadores com a material de l’entitat.
 
9. LLIURAMENT DE PREMIS. Dissabte 28 de març, a les 19.30 h, al centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, amb l’exposició de les obres participants. La concursant guanyadora que no pugui recollir el premi personalment o a través d’una persona representant, haurà d’acreditar-se amb la documentació que l’organització li requereixi en el seu moment per tal de poder ser-ne beneficiària.

10. EXPOSICIÓ. Les obres participants es podran veure on-line, per Facebook i Instagram,  www.facebook.com/donesambempenta i @donesambempenta a mesura que avanci el concurs. També durant l’entrega de premis, amb l’exposició de les fotografies concursants, o si s’escau, de la selecció que en faci l’entitat organitzadora. L’exposició es podrà veure al centre Mont-Àgora fins el 19 d’abril.

11. ALTRES CONSIDERACIONS:

Per a poder participar en aquest concurs és indispensable tenir en compte que:

  • Cal haver llegit i acceptat l’ANNEX sobre Protecció de dades personals.
  • La responsabilitat i el respecte és fonamental. Dones amb Empenta no permetrà que s’utilitzi llenguatge sexista, xenòfob, racista o que fomenti la violència.
  • L’organització es reserva el dret de retirar les obres que no respectin aquestes bases ni els valors de l’entitat.
  • Els comentaris o imatges de les nostres seguidores i seguidors no representen necessàriament les opinions de Dones amb Empenta.
  • En aquest espai no està permès fer propaganda ni publicitat d’altres organitzacions o empreses. Només es permet fer comentaris respecte el concurs i iniciatives de Dones amb Empenta.
  • No està permès escriure més d’una vegada el mateix comentari en un post o en diferents post de la pàgina. Fer-ho es considerarà spam.
  • Cal respectar les normes de conducta oficials d’Instagram i Facebook.
  • Si no es compleix alguna de les normes esmentades, l’equip d’administració de la pàgina de Dones amb Empenta es reserva el dret d’eliminar el comentari o bloquejar l’activitat de la usuària o l’usuari si reincideix en el seu comportament.

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES:

Bases Concurs. Imatge i comunicacions Dones amb Empenta.

Protecció de dades personals DONES AMB EMPENTA en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, informa que les mateixes seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs. Les categories de dades utilitzades en el marc d’aquest tractament de dades són: nom, cognoms, e-mail i telèfon de contacte. Aquest procediment es basa sobre el lliure consentiment de les participants en el citat Concurs.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga la usuària seleccionant la casella d’acceptació de les bases del concurs. La usuària té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no siguin necessàries per a tal fi, se suprimiran procedint al seu bloqueig durant el temps establert per la llei, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Posteriorment, transcorregut aquest termini de supressió o bloqueig, les dades seran destruïdes.

S’informa les possibles participants que el simple fet de participar en aquesta promoció implica la total acceptació de les presents bases. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió de la participant i, a conseqüència d’això, DONES AMB EMPENTA quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquesta participant.

Les participants autoritzen a DONES AMB EMPENTA a reproduir i utilitzar la seva imatge així com el seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el concurs en la qual hagi resultat guanyadora sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. En aquest sentit, les participants d’aquesta promoció cedeixen a DONES AMB EMPENTA tots els drets de propietat intel·lectual o industrial.

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, DONES AMB EMPENTA està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats pels quals són tractats. I garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixi el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de les interessades i les ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/ Clos, 42 - 2º 08700 IGUALADA (Barcelona) o al correu electrònic [email protected]  La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/