/

Volem sensibilitzar la ciutadania per a generar canvis. La prevenció esdevé clau en la nostra intervenció, amb activitats i serveis per a promoure una societat diversa i no sexista, i evitar o reduir la incidència de les discriminacions i les violències.

Xerrades i tallers

Per a infants, joves, famílies i la població en general. En perspectiva de gènere, violències masclistes, sexualitat, diversitat LGTBI+, assetjament escolar, apoderament femení, diversitat familiar, models d’educació i criança, o nous reptes socials, entre d’altres.

Per a infants

Tallers amb activitats i dinàmiques per a identificar i desmuntar estereotips i discriminacions per raó de gènere. 

Per a joves

Tallers i xerrades per a la reflexió sobre la socialització, la vivència de la sexualitat i els rols de gènere. Permeten la detecció precoç de situacions de violència masclista i models de relació de risc. 

De sensibilització

Tallers i xerrades per a tota la ciutadania, amb l’objectiu de fomentar les relacions d’igualtat, identificar la violència masclista o fer prevenció de relacions abusives, entre d’altres temes.

Per a col·lectius de dones

Per a fomentar la sororitat compartint experiències, estretant vincles, fent xarxa. Per a donar eines per l’apoderament en els diferents espais de vida.  

Per a famílies

Tallers i xerrades per a fomentar vincles familiars i intergeneracionals, orientar sobre l’educació dels fills i filles segons les diferents etapes de creixement, o donar suport davant de determinades situacions, reptes o conflictes.

A demanda

Dissenyem i realitzem xerrades, tallers i altres possibles activitats a mida per a adaptar-nos a diferents espais, col·lectius i necessitats.

Catàleg Infants i Joves