DAE

Zones de treball

El territori d’actuació de Dones Amb Empenta és Catalunya, essent les comarques de la Catalunya Central i de Lleida el seu espai de màxima influència. La seu de l’entitat es troba a Igualada.

/