DAE

Zones de treball

El territori d’actuació de Dones Amb Empenta és Catalunya, essent les comarques de la Catalunya Central, Lleida, Alt Penedès i Baix Llobregat el seu espai de màxima influència. La seu de l’entitat es troba a Igualada.

/