/
07-JULIOL-2020

Directora SIE Sant Boi

 

Representació, coordinació i planificació, tant respecte a la gestió i organització del servei, com de l’equip i de les usuàries i els seus fills i filles.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
1
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Diplomatura o llicenciatura
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: diplomada o llicenciada en Psicologia, Pedagogia, Treball Social o Educació Social, amb experiència en coordinació d’equips i recursos humans.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància  en col·lectius feministes.

Inscriu-te
/
07-JULIOL-2020

Psicòleg/a per a dones SIE Sant Boi

 

Atenció i acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per ella com per les filles i fills.
Coordinació amb l’equip en relació als casos atesos.
Coordinació amb la xarxa social externa, pública i o privada.
Organització i dinamització de sessions grupals.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
2
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Grau en psicologia o titulació equivalent
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica, i amb experiència en el camp dels maltractaments i la violència masclista.

Anys mínims d’experiència: 3

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància  en col·lectius feministes.

Inscriu-te
/
07-JULIOL-2020

Psicòleg/a infanto-juvenil SIE Sant Boi

 

Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.
Derivació, supervisió i coordinació en l’equip interdisciplinari.
Coordinació amb altres serveis.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
1
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Grau en psicologia o equivalent
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels maltractaments i les violències familiar i masclista.

Anys mínims d’experiència: 2

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància en col·lectius feministes.

Inscriu-te
/
07-JULIOL-2020

Jurista SIE Sant Boi

 

Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.
Derivació, supervisió i coordinació en l’equip interdisciplinari.
Coordinació amb altres serveis.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
1
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Grau en dret
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels maltractaments i les violències familiar i masclista.

Anys mínims d’experiència: 2

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància en col·lectius feministes.

Inscriu-te
/
07-JULIOL-2020

Educador/a social SIE Sant Boi

 

Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.
Derivació, supervisió i coordinació en l’equip interdisciplinari.
Coordinació amb altres serveis.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
2
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Grau en educació social o equivalent
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels maltractaments i les violències familiar i masclista.

Anys mínims d’experiència: 2

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància en col·lectius feministes.

Inscriu-te
/
07-JULIOL-2020

Treballador/a social SIE Sant Boi

 

Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.
Derivació, supervisió i coordinació en l’equip interdisciplinari.
Coordinació amb altres serveis.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
1
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Grau en treball social o equivalent
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels maltractaments i les violències familiar i masclista.

Anys mínims d’experiència: 2

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància en col·lectius feministes.

Inscriu-te
/
07-JULIOL-2020

Administrativa SIE Sant Boi

 

Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.
Derivació, supervisió i coordinació en l’equip interdisciplinari.
Coordinació amb altres serveis.

Lloc:
SIE Sant Boi de Llobregat
Número de vacants:
1
Àrea:
Atenció especialitzada en violències masclistes
Horari:
Jornada completa de dilluns a divendres. Horari a determinar
Sou:
Retribució segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc.
Tipus de contracte:
Contracte temporal de 12 mesos
Durada contracte:
Amb possibilitat de conversió a indefinit
Data Incorporació:
Previsió 1 d'octubre 2020
Titulació:
Per valorar
Imprescindible:

És imprescindible l'experiència de treball en perspectiva de gènere i violències masclistes.

Nivell d’estudis: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels maltractaments i les violències familiar i masclista.

Anys mínims d’experiència: 2

Es valorarà:

Es valorarà l’experiència de treball en equip i la militància en col·lectius feministes.

Inscriu-te